Obchodné podmienky

Objednávky

záväzné po potvrdení obchodným oddelením dodávateľa. Cenové návrhy sú obojstranne záväzné len na základe potvrdenia oboch zmluvných strán. Položky, ktoré nie sú bežne skladom, musí byť objednané písomne ​​s obojstranným potvrdením termínov a cien. Pri tovare ktorý nie je skladom, môže dôjsť k zmene ceny!


Od 1. septembra 2017 u objednávok na Slovensko vo finančnej hodnote menšej ako 5, - € bez DPH účtujeme poplatok, ktorý sa rovná rozdielu ceny objednaného tovaru do sumy 5, - € bez DPH - minimálna hodnota objednávky je 5, - € bez DPH. Táto dohoda sa nevzťahuje na výber a platbu v kamennej predajni.


Termín dodania

U položiek, ktoré sú trvale skladom a sú obsiahnuté v katalógu a nie je u nich poznámka, sú dodávané v nasledujúcich termínoch:

  • Osobný odber - ihneď alebo do 24 hodín podľa veľkosti zákazky.
  • Dodávka zmluvným expedičnom partnerom (do 50-tich kg) odoslaný do 24 hod (doba transportu 48-72 hod) pri objednaní do 12:00.
  • Dodávka zásielkovou službou do 48-72 hod.
  • Dodávka špeciálne objednaného tovaru 5-21 dní. V celkom výnimočných prípadoch (porucha vo výrobe, živelná pohroma, štrajk atď) si dodávateľ vyhradzuje právo zrušenia, popr. predĺženie termínu dodávky. Toto nemôže byť v žiadnom prípade považované ako dôvod k vymáhaniu následných škôd odberateľa.
  • Pokiaľ nie je všetko objednaný tovar skladom, je vydodáno čiastočne a zákazník je informovaný pri chýbajúcich položiek o termíne dodania. Zákazník potvrdí súhlas s termínom dodania chýbajúcich položiek, prípadne znovu objedná.
  • V prípade objednávky, ktorá je časovo definovaná s predstihom, zákazník tovar pripravený podľa harmonogramu dodávky. tzv. rezervácie.

Expedície (doprava) a balenie

Tovar je pre odberateľa pripravené v cenách sklad rampa Liberec. V našich cenách je zahrnuté balenie do krabičiek (100-2500ks), kartové krabice a zmršťovacie fólie. Vnútri dodávky je dodací list, prípadne faktúra za tovar. U nami dodávaného tovaru nefakturuje navyše obaly, palety ani ostatné baliaci materiál (okrem dobierok). Dodávame akékoľvek množstvo. Cena dopravného je do 30 kg - 12 €, od 30 do 40kg - 15 €, od 40 do 50kg - 18 €. Cena dobierky je 2 €. Ceny sú bez DPH.

Tovar je dopravované so všetkými rizikami odberateľa av prípade odcudzenia, poškodenia alebo straty je odberateľ povinný nárokovať vzniknutú škodu na dopravné firme. Pri objednávke nad 240, -bez DPH je dopravné zadarmo. Doprava je zabezpečená firemným rozvozom alebo obchodným balíkom.

Platobné podmienky

Ak nie je zmluvne stanovené inak, vyžaduje dodávateľ platbu pri odbere tovaru v hotovosti. Vo výnimočných prípadoch možno zaslať proformafaktúru a odber uskutočniť proti dokladu o zaplatení (bankový výpis). Pri dovoze tovaru zásielkovou službou platí zákazník dobierku u prevzatia tovaru v hotovosti. 1. objednávka je na dobierku. U registrovaných zákazníkov je platba FAKTÚRA, u ktorej je nastavená splatnosť podľa dohody.

Množstevné zľavy

Dodávateľ poskytuje zľavy pre veľké odbery a predajca individuálne.

Penalizácie

V prípade dodávky na faktúru (zmluvní partneri) je splatnosť 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je ustanovené inak. V prípade neuhradenia dodávateľ účtuje penále vo výške 0,5% za každý deň z omeškania. Prípad sporu či jednostranné reklamácie neoprávňuje odberateľa na oneskorenie či nezaplatenie faktúry. Pri obojstranne odsúhlasenom akomkoľvek spore dodávateľ vráti odberateľovi prípadný preplatok v plnej výške, a to do 8 dní po skončení vyšetrovania.

Zrušenie objednávky, vrátenie tovaru

V prípade zrušenia objednávky, popr. vrátenie tovaru je odberateľovi účtovaný storno poplatok vo výške 25% bez DPH z celkovej sumy. Storno poplatok bude vyfakturované. Výkresové diely nemožno vrátiť ani objednávku zrušiť.

Kvalitatívne reklamácie

Ak ide o zjavnú a dodávateľom uznanú vadu dodaného tovaru, prípadne tovar, ktorý nie je v súlade s danými normami, je reklamácia vybavená do 48 hodín (výmena tovaru). V prípade spornej závady (v dôsledku vyšetrovania a vyjadrenia výrobného závodu) je termín vybavenia reklamácie do 30 dní. Riadenie reklamácie sa riadi viď. reklamačný poriadok.

Kvantitatívne reklamácie (balenie)

Spotrebiteľské malé balenie (krabičky) je balené v tolerancii + -3%, veľké priemyslové balenie + -5% (zahŕňa tolerancia elektronických váh).

Spory

V prípade neriešiteľného sporu rozhoduje súd príslušný miestne firme Killich sro

Potvrzením objednávky uzavírají dodavatel a objednatel podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodu, spočívající v pravidle, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu a Poplatkového řádu vydaného spol. Cadero, a.s., IČ: 27750612 (dále jen „Cadero“) zveřejněného na internetové adrese http://rozhodci.cadero.cz/, s vyloučením pravomoci obecných soudů. Rozhodčí řízení bude vedeno jedním rozhodcem stanoveným dle Jednacího řádu spol. Cadero, a.s. a smluvní strany tímto výslovně pověřují Cadero, aby určil podle Jednacího řádu a Poplatkového řádu rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti s tím, že rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před uzavřením rozhodčí doložky měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem a Poplatkovým řádem a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky. Jednací řád a Poplatkový řád se považují za všeobecné smluvní (obchodní) podmínky ve smyslu ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Osobitné ustanovenia

Dodávateľ zostáva majiteľom dodaného tovaru odo dňa dodania po jeho celkového zaplatení vo výške uvedenej na danej faktúre a vyhradzuje si právo v prípade nezaplatenia odobrať tovar späť a vymáhať náklady s tým spojené.

Platby faktúr sú monitorované. Spolupracujeme s centrálnym registrom dlžníkov.Produkty
Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.