Kontaktní koroze

tabulka kontaktní koroze

KOV P
o
v
r
ch*
H
o
ř
č
í
k
o
v
é

s
l
i
t
i
n
y
Z
i
n
e
k
Ž
á
r
o
v
ě

z
i
n
k
o
v
a
n
á

o
c
e
l
H
l
i
n
í
k
o
v
é

s
l
i
t
i
n
y
K
a
d
m
i
o
v
é

v
r
s
t
v
y
M
ě
k
k
á

o
c
e
l
N
í
z
k
o
p
ř
í
m
ě
s
o
v
á

o
c
e
l
K
u
j
n
á

o
c
e
l
Ch
r
o
m
o
v
á

o
c
e
l
O
l
o
v
o
C
í
n
M
ě
ď
N
e
r
e
z
a
v
ě
j
í
c
í

o
c
e
l
Hořčíkové
slitiny
Malý
Velký
  V
L
V
L
V
L
V
L
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Zinek Malý
Velký
L
M
  M
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Žárové
zinkovaná
ocel
Malý
Velký
L
M
M
M
  L
M
L
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Hliníkové
slitiny
Malý
Velký
L
M
M
M
M
L
  M
M
V
M

M
V
L

L
V
V

V
V
V
V
V
Kadmiové
vrstvy
Malý
Velký
M
L
M
M
M
L
M
M
  V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Měkká
ocel
Malý
Velký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
  L
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Nízkopří-
měsová
ocel
Malý
Velký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
  M
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Kujná
ocel
Malý
Velký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
  V
M
V
M
V
M
V
V
Chromová
ocel
Malý
Velký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
    L
M
L
M
V
V
M
Olovo Malý
Velký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
  M
M
M

M
Cín Malý
Velký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
L
  M
M
   
Měď Malý
Velký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
L
L
M
V
L
 
M
Nerezavě-
jící
ocel
Malý
Velký
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M

M
M
M
M
M

L
M
L
M
L

M
 

V = velká koroze kovu (v řádku tabulky)
M = malá, nebo žádná koroze kovu (vodorovně)
L = lehká koroze (ve velmi vlhkém prostředí) kovu (vodorovně)

*) Vzájemné působení mezi povrchem tohoto kovu a povrchem kovu v příslušném sloupci.


NABÍZÍME
Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.