Chemické složení materiálu

Nerezová ocel zahrnuje velké množství variant, vždy však nejméně 12% chrómu (Cr) a většinou další přísadové prvky jako nikl (Ni) a molybden (Mo) jsou jedny z nejdůležitějších.
Nerezovou ocel dělíme podle metalurgické struktury do tří skupin: 

  • Austenitická
  • Martensitická
  • Feritická

Austenitická skupina nerezového materiálu: je dále dělená na tři skupiny dle rozdílné odolnosti proti korozi a způsobu aplikace.

A1   je zvláště dobrá k obrábění díky vysokému procentu fosforu a síry, avšak odolnost vůči korozi je tím snížená. (používá se zřídka pro výrobu spojovacích členů)

A2   je nejpoužívanějším typem oceli s obsahem 18% Cr a 8% Ni. V normálních atmosférických podmínkách (vlhké prostředí, oxidace, organické kyseliny, většina alkalických a solných roztoků) má vyjímečnou korozivzdornost.

A4   má nejvyšší stupeň korozivzdornosti (zvýšený obsah niklu a molybdenu). Je používána do zvláště agresivních prostředí (mořská voda - chloridy, oxid siřičitý, oxidační kyseliny, aplikace s nebezpečím důlkové koroze)

Zařazení oceli Ocel skupiny Chemické složení v % 1)
C Si Mn P S Cr Mo Ni
Austenitická A12) 0,12 1,0 2,0 0,2 0,15 17,0 0,6 8,0
0,35 19,0 10,0
A23),4) 0,08 1,0 2,0 0,05 0,03 17,0 - 8,0
20,0 13,0
A4 0,08 1,0 2,0 0,05 0,03 16,0 2,0 10,0
18,5 3,0 14,0

  1. zahrnuje maximální hodnoty, není-li specifikováno jinak
  2. síra může být nahrazena seléniem
  3. může obsahovat měď do 4%.
  4. Dle volby výrobce může být přidán Molybden

NABÍZÍME
Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.