Mechanické vlastnosti

mechanické vlastnosti nerezových ocelí

Ocel skupiny Pevnostní třída Rozměr Šrouby Matice
Mez pevnosti
Rm N/mm2
min.
Mez kluzu
Rp0,2 N/mm2
min.
Prodloužení
k přetrhnutí
ALmin.
Zkušební napětí Sp
N/mm2
A1, A2, A4 50 M 39 500 210 0,6 d 500
70 M 20 700 450 0,4 d 700
80 M 20 800 600 0,3 d 800

U nerezových materiálů - jednotlivé skupiny a třídy oceli jsou popisovány 4-místnou kombinací písmen a číslic. Písmeno popisuje všeobecnou klasifikaci skupiny oceli. Pro austenitické oceli je používáno písmeno A. První číslice po písmenu označuje legovací typ oceli uvnitř skupiny. Poslední dvě číslice označují třídu pevnosti.

Příklad: A2-70 -austenitická ocel zpevněná za studena, pevnost v tahu min. 700N/mm².

značení výrobku

Šrouby - šestihranné šrouby, cylindrické a imbusy o průměru od 5mm je nutno značit v souladu s označovacím systémem viz. Příklad výše. Značení se provádí pokud možno na hlavě šroubu. Musí obsahovat třídu oceli a pevnost (označení původu). Jakékoliv dodatečné značení nesmí být v rozporu Normalizovanými značeními.

Matice - s průměrem od 5mm se značí skupinou oceli, třídou pevnosti (pokud je požadováno) s označením původu, pokud je to technicky možné.


NABÍZÍME
Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.