Chemické složení materiálu matic

chemické složení materiálu matic

Matice musí být vyrobeny z oceli o chemickém složení viz. následující tabulka, která určuje minimální a maximální obsah hlavních chemických prvků.

tabulka dle normy ISO 898 (platí pro matice vyrobené tvářením)

Třída pevnosti Mezní hodnoty chemického složení
C Max. Mn Min. P Max. S Max.
41), 51), 61) - 0,50 - 0,060 0,150
8, 9 041) 0,58 0,25 0,060 0,150
102) 052) 0,58 0,30 0,048 0,058
122) - 0,58 0,45 0,048 0,058
  1. V případě, že budou matice vyrobeny z automatové oceli (vyjímečně mohou být vyrobeny z jiné oceli, záleží na dohodě mezi odběratelem a dodavatelem), budou přípustné následující maximální podíly S, P, Pb: S=0,34%, P=0,12%, Pb=0,35%
  2. U těchto tříd pevnosti mohou být přidány legovací prvky tak, aby byly dosaženy požadované mechanické vlastnosti.

tabulka dle normy DIN 267 (platí pro matice vyrobené obráběním automatové oceli)

Třída pevnosti Mezní hodnoty chemického složení
C Max. P Max. Pb Max. S Max.
5 AU, 6AU 0,50 0,12 0,35 0,34

Šestihranné matice dle norem DIN 555, DIN 934 a korunkové matice DIN 935 vyrobené obráběním automatové oceli, jsou značeny kruhovou drážkou na jedné straně matice.


NABÍZÍME
Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.