Seznam použitých značek, jednotek a zkratek


Značka Rozměr Jednotka
d1 Průměr závitu mm
d2 Průměr hlavy mm
f Výška zakulacení (u čočkové hlavy) mm
L Délka šroubu mm
b Délka závitu bez dříku mm
k Výška hlavy mm
m Průměr šestihranu - větší (u vnitřního šestihranu, šroubů a matic) mm
s Průměr šestihranu - menší (u vnitřního šestihranu, šroubů a matic) mm
n Průměr křížové a ploché utahovací drážky mm
t Hloubka utahovací drážky mm
P Stoupání závitu mm

Značka Veličina Jednotka
t Teplota °C
p Tlak Pa
HB Tvrdost podle Brinella  
HRA, HRB, HRC Tvrdost podle Rockwella  
HV Tvrdost podle Vickerse  
  Kroutící moment Nm
  Doporučený utahovací moment Nm
R Pevnost N/mm²
Rm Pevnost v tahu N/mm²
  Mez pevnosti v tahu N/mm²
Rp Pevnost v kluzu N/mm²
  Mez pevnost v kluzu N/mm²
Sp Zkušební napětí N/mm²
Re Limit pružnosti N/mm²
Al Prodloužení k přetrhnutí %


NABÍZÍME
Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba www stránek eBRÁNA s.r.o.