Upravit stránku
Vydané podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov spoločnosti Killich sro, so sídlom Raspenava, Lužecká 350, PSČ 464 01, IČO: 25493558, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 20820 (ďalej aj len ako "dodávateľ")

Termín dodania

U položiek, ktoré sú trvale skladom a sú obsiahnuté v katalógu a nie je u nich poznámka, sú dodávané v nasledujúcich termínoch:

  • Osobný odber - ihneď alebo do 24 hodín podľa veľkosti zákazky.
  • Dodávka zmluvným expedičnom partnerom (do 50-tich kg) odoslaný do 24 hod (dobatransportu 48-72 hod) pri objednaní do 12:00.
  • Dodávka zásielkovou službou do 48-72 hod.
  • Dodávka špeciálne objednaného tovaru 5-21 dní. V celkom výnimočných prípadoch (poruchavo výrobe, živelná pohroma, štrajk atď) si dodávateľ vyhradzuje právo zrušenia, popr.predĺženie termínu dodávky. Toto nemôže byť v žiadnom prípade považované ako dôvod k vymáhaniu následných škôd odberateľa.
  • Pokiaľ nie je všetko objednaný tovar skladom, je vydodáno čiastočne a zákazník jeinformovaný pri chýbajúcich položiek o termíne dodania. Zákazník potvrdí súhlas s termínomdodania chýbajúcich položiek, prípadne znovu objedná.
  • V prípade objednávky, ktorá je časovo definovaná s predstihom, má zákazník tovar pripravenýpodľa harmonogramu dodávky. tzv. rezervácie.

Expedície (doprava) a balenie

Tovar je pre odberateľa pripravené v cenách sklad rampa Liberec. V našich cenách je zahrnutébalenie do krabičiek (100-2500ks), kartové krabice a zmršťovacie fólie. Vnútri dodávky je dodacílist, prípadne faktúra za tovar. U nami dodávaného tovaru nefakturuje navyše obaly, palety aniostatné baliaci materiál (okrem dobierok). Dodávame akékoľvek množstvo. Cena dopravného je do 30 kg - 12 €, od 30 do 40kg - 15 €, od 40 do 50kg - 18 €. Cena dobierky je 2 €. Ceny sú bez DPH.

Tovar je dopravované so všetkými rizikami odberateľa av prípade odcudzenia, poškodenia alebostraty je odberateľ povinný nárokovať vzniknutú škodu na dopravné firme. Pri objednávke nad 400,- € bez DPH je dopravné zadarmo. Doprava je zabezpečená firemným rozvozom alebo obchodnýmbalíkom.

Platobné podmienky

Ak nie je zmluvne stanovené inak, vyžaduje dodávateľ platbu pri odbere tovaru v hotovosti. Vovýnimočných prípadoch možno zaslať proformafaktúru a odber uskutočniť proti dokladu o zaplatení(bankový výpis). Pri dovoze tovaru zásielkovou službou platí zákazník dobierku u prevzatia tovaru v hotovosti. 1. objednávka je na dobierku. U registrovaných zákazníkov je platba FAKTÚRA, u ktorejje nastavená splatnosť podľa dohody.

Množstevné zľavy

Dodávateľ poskytuje zľavy pre veľké odbery a predajca individuálne.

Penalizácie

V prípade dodávky na faktúru (zmluvní partneri) je splatnosť 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ nie je ustanovené inak. V prípade neuhradenia dodávateľ účtuje penále vo výške 0,5% za každý deň zomeškania. Prípad sporu či jednostranné reklamácie neoprávňuje odberateľa na oneskorenie činezaplatenie faktúry. Pri obojstranne odsúhlasenom akomkoľvek spore dodávateľ vrátiodberateľovi prípadný preplatok v plnej výške, a to do 8 dní po skončení vyšetrovania.

Zrušenie objednávky, vrátenie tovaru
 

V prípade zrušenia objednávky, popr. vrátenie tovaru je odberateľovi účtovaný storno poplatok vovýške 25% bez DPH z celkovej sumy. Storno poplatok bude vyfakturované. Výkresové dielynemožno vrátiť ani objednávku zrušiť.

Kvalitatívne reklamácie

Ak ide o zjavnú a dodávateľom uznanú vadu dodaného tovaru, prípadne tovar, ktorý nie je v súlades danými normami, je reklamácia vybavená do 48 hodín (výmena tovaru). V prípade spornejzávady (v dôsledku vyšetrovania a vyjadrenia výrobného závodu) je termín vybavenia reklamáciedo 30 dní. Riadenie reklamácie sa riadi viď. reklamačný poriadok.

Kvantitatívne reklamácie (balenie)

Spotrebiteľské malé balenie (krabičky) je balené v tolerancii + -3%, veľké priemyslové balenie +-5% (zahŕňa tolerancia elektronických váh).

Spory

V prípade neriešiteľného sporu rozhoduje súd príslušný miestne firme Killich sro

Potvrzením objednávky uzavírají dodavatel a objednatel podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodu, spočívající v pravidle, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu a Poplatkového řádu vydaného spol. Cadero, a.s., IČ: 27750612 (dále jen „Cadero“) zveřejněného na internetové adrese http://rozhodci.cadero.cz/, s vyloučením pravomoci obecných soudů. Rozhodčí řízení bude vedeno jedním rozhodcem stanoveným dle Jednacího řádu spol. Cadero, a.s. a smluvní strany tímto výslovně pověřují Cadero, aby určil podle Jednacího řádu a Poplatkového řádu rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti s tím, že rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před uzavřením rozhodčí doložky měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem a Poplatkovým řádem a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky. Jednací řád a Poplatkový řád se považují za všeobecné smluvní (obchodní) podmínky ve smyslu ust. § 273 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Osobitné ustanovenia

Dodávateľ zostáva majiteľom dodaného tovaru odo dňa dodania až po jeho celkového zaplatení vovýške uvedenej na danej faktúre a vyhradzuje si právo v prípade nezaplatenia odobrať tovar späť avymáhať náklady s tým spojené.

Platby faktúr sú monitorované. Spolupracujeme s centrálnym registrom dlžníkov.

Nahoru

Tento web využíva cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií