Upravit stránku
KOVPovrch*Hořčíkovej zliatinyZinokŽiarovo zinkovaná oceľHliníkovej zlitinyKadmiové vrstvyMäkká oceľNízkopříměsová oceľKujná oceľChromová oceľOlovoCínMěďNehrdzavejúca oceľ
Horčíkovej
zliatiny
Malý
veľký
 V
L
V
L
V
L
V
L
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
ZinokMalý
veľký
L
M
 M
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Žiiarovo
zinkovaná
oceľ
Malý
veľký
L
M
M
M
 L
M
L
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Hliníkové
zliatiny
Malý
veľký
L
M
M
M
M
L
 M
M
V
M

M
V
L

L
V
V

V
V
V
V
V
Kadmiové
vrstvy
Malý
veľký
M
L
M
M
M
L
M
M
 V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Mäkká
oceľ
Malý
veľký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
 L
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Nízkopří-
měsová
oceľ
Malý
veľký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
 M
M
V
M
V
M
V
M
V
M
V
M
Kujná
oceľ
Malý
veľký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
 V
M
V
M
V
M
VV
Chrómová
oceľ
Malý
veľký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
  L
M
L
M
VV
M
OlovoMalý
veľký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
M
M
 M
M
M
M
CínMalý
veľký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
L
 M
M
  
MěďMalý
veľký
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
LL
M
V
L
 
M
Nehrdzave-
júcej
oceľ
Malý
veľký
M
M
M
M
M
L
M
M
M
M

M
M
M
M
M

L
M
L
M
L

M
 

V = veľká korózia kovu (v riadku tabuľky)

M = malá, alebo žiadna korózia kovu (vodorovne)
L = ľahká korózia (vo veľmi vlhkom prostredí) kovu (vodorovne)

*) Vzájomné pôsobenie medzi povrchom tohto kovu a povrchom kovu v príslušnom stĺpci.

Nahoru